Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Pedagoji Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Pedagoji (Özet)


Ççocuk yetiştirme bilimi. pedagog çocuğa zihinsel, cinsel, ahlaksal ve sosyal beceriler vererek kişilik gelişimine yön verir. çocuğun çevreye ve kendi doğasına uygun yaşamaya hazırlamaktan sorumludur.
Pedagoji, Çocuklarda "eğitim bilim ve teorisi" anlamına gelmektedir. Çocuklarda öğrenme, öğrenme problemleri, önemli kişiliklerin, diğer kültürlerin nasıl öğrendiği pedagoji kapsamındadır.

Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"'dur. (Paid=çocuk, ago=yönetmek), dolayısıyla "çocuk yönetmek" anlamına gelir. Antik Yunanistan'da pedagoglar (παιδαγωγός) sahiplerinin oğullarının (kızların eğitim almasının yasak olması sebebiyle) eğitimlerini denetleyen kölelerdi. Bu süreç çocuğu okula (διδασκαλείον), spora götürmek (γυμνάσιον), ona bakmak ve eşyalarını taşımaktan oluşuyordu. Dolayısıyla Latin kökenli pedagoji sözcüğü Türkçe'de "çocuk eğitimi" olarak karşılık bulur.

Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki insanların eğitimidir.

Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş ve/fakat 19 yy. sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.

Pedagojide Uzmanlık SahalarıPedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları;
1.Eğitim pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)
2.Orthopedagoji = Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.
3.Transkültürelpedagoji = Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.
4.Antropedagoji = (Güneş -2005) Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.

Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, özürlü çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

Türkiyede Pedagoji Bilimi1980'li yıllarda, Türkiye üniversitelerinde "Pedagoji" bölümleri kaldırıldıktan sonra Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları pedagog olarak atanmaktadır. Çocuk Psikolojisi alanında yeterli bir pedagog olmak için eğitimlere devam etmek, bu alanın etik kuralları doğrultusunda çalışmak gerekmektedir.

Pedagogların Hizmet AlanlarıPedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,
1. Eğitim
Okullarda eğitim süreçlerini çocukların maksimum öğrenmesine göre programlamak
Eğitim sürecinde yapılan yanlışlıkları gidermek
Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri
Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocuklara yardımcı olmak
Okullarda disiplin kurulu danışmanlığı
2. Öğrenme ve dikkat eksikliği
3. Zeka geriliği ve/veya üstün zeka sonucu uyum problemleri Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar
Zeka özürlü çocuklar rehabilitasyonu
4. Aile danışmanlığı
Anne-çocuk ilişkileri
5. Çocuk terbiyesine yönelik destek programları

Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemlerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.

Pedagoji Tarihi ve Önemli KişiliklerBenjamin Bloom
John Dewey
Celestin Freinet
Paulo Freire
Friedrich Fröbel
Gloria Jean Watkins (bell hooks)
Jan Amos Komensky
Janusz Korczak
Maria Montessori
William G Perry
Johann Heinrich Pestalozzi
Jean Piaget
Simon Soloveychik
Rudolf Steiner
Lev Vygotsky
Henry Giroux

Nasıl Pedagojik Formasyon AlınırÜlkemizde eğitim fakültesi mezunları, üniversite eğitimleri esnasında pedagoji dersleri alarak öğretmen olabilecek durumda mezun olurlarken, diğer fakültelerin mezunları isterlerse ayrıca “Pedagojik Formasyon” eğitimi alabiliyorlar.

Önceki yıllarda üniversitelerde açılan 1 ya da 1,5 yıl süren tezsiz yüksek lisans programları ile bu eğitimi alıyorlarken YÖK’ün aldığı bir kararla 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon, yüksek lisans eğitimi ile değil, sertifika eğitimi ile verilecektir.

2010-2011 eğitim öğretim yılına kadar fen-edebiyat fakülteleri mezunları bu eğitimi alabiliyorlardı. 28.01.2010 tarihli T.C. YÖK kararı gereği, hangi fakülteden ya da bölümden olduğuna bakılmaksızın öğrenci iken ya da mezuniyet sonrası gerekli koşulları sağlayan tüm fakültelerin ve tüm bölümlerin öğrencileri pedagojik formasyon eğitimi alabilecekler.

Geçmiş yıllarda sadece mezuniyetten sonra alınabilen bu eğitim, 28.01.2010 tarihli karar gereği bundan sonra öğrencilik devam ederken alınan ek dersler ile de alınabilecek.


Pedagoji Resimleri

 • 3
  Pedagoji Nedir 3 yıl önce

  Pedagoji Nedir

Pedagoji Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 ay önce

  Eğitimin Pedagojik Temelleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.
 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Eğitimde pedagojik yaklaşımlar powerpoint sunusu (slayt-pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  EĞİTİMDE PEDAGOJİK VE ANDRAGOJİK YAKLAŞIM* YETİŞKİN EĞİTİMİ

  2. Sayfa
  Yetişkin Kimdir?.... Biyolojik olarak yetişkin; üreyebilme yetisine ve becerisine ulaşmış bireylerdir. Bu dönem ergenliğin ilk safhasına karşılık gelir. Yasal olarak yetişkin; imza atabilen, başkasının iznine veya himayesine ihtiyaç duymadan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilen, ülkemizde yasal yetişkinlik yaşı olan 18 yaşını bitirmiş kişilerdir.

  3. Sayfa
  Sosyolojik açıdan yetişkin; toplumda yetişkinlerin rollerini üstlenmiş ve tam zamanlı çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir. Ülkemizde sosyolojik açıdan yetişkinlik, genelde yasal yetişkinlikten önce gerçekleşir. Psikolojik olarak yetişkin ise, öz-beni gelişmiş, kendi yaşantısını kontrol edebilen ve yönlendiren, öz-güven ve öz-saygı olgularını hayatının her kademesinde kullanan ve geliştiren bireylerdir.

  4. Sayfa
  Yetişkin Kimdir?Tablo 1. Yetişkin Yaşamındaki DönemlerYetişkin ödevleriDönemler (yaş olarak)Yuvayı terk etmek18-22Yetişkinler dünyasına giriş23-28İstikrar (kararlılık) arayışı29-34Kendini gerçekleştirmek35-42Yerleşmek, kendini yönetmek43-55Ağırlaşma (yavaşlama)56-64Üretimsel aktivitelerden el çekiş 65 yaş ve üstü

  5. Sayfa
  Yetişkinlerin zorunlu olarak olgun olmaları gerekmez; Fakat onların olgun ve yetişkin oldukları düşünülmektedir.

  6. Sayfa
  Yetişkin ÖğrenmesiYetişkinler Nasıl Öğrenir????1- Yetişkinler eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler. 2-Yetişkinler eğitime etkin olarak katılmak isterler.3- Yetişkinler eğitimde tek düzelikten hoşlanmazlar, değişiklik isterler. 4-Yetişkinler olumlu geribildirim verilmesini isterler5- Yetişkinlerin kişisel kaygıları vardır ve güvenli bir ortama gereksinim duyarlar.

  7. Sayfa
  Yetişkinler Nasıl Öğrenir????6-Yetişkinler herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahip özgün birer birey olarak görülmek isterler. 7-Yetişkinlerin özgüvenlerini korumaları gerekir. 8-Yetişkinlerin kendileri ve eğitimcileri için beklenti düzeyleri yüksektir. 9-Yetişkinlerin bireysel gereksinimleri göz önüne alınmalıdır.

  8. Sayfa
  Yetişkinler Öğrenme Sürecinde Ne İsterler ??? Kişisel kaygıları vardır ve güvenli bir ortama gereksinim duyarlar. Özgün birer birey olarak görülmek isterler. Özgüvenlerinin korunmasını isterler. Beklenti düzeyleri yüksektir. Bireysel gereksinimleri göz önüne alınmalıdır.

  9. Sayfa
  Yetişkin Eğitimde Eğitimcinin Rolü Başlangıç (açıklama- yaşam ilgisi) Hedef belirleme Katılımın sağlanması Eğitim aktiviteleri Geribildirim Güvenli ortam Deneyimler Dürüstlük Ders araları Ortam özellikleri

  10. Sayfa
  Yetişkin Eğiticisinde Bulunması Gereken ÖzelliklerKişisel özellikler:1- Sağlıklı, dengeli kişilik,2- Genel kültür,3- Sürekli öğrenme alışkanlığı,4- Açık fikirlilik ve kendine güven,5- Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık,6- Liderlik.

  11. Sayfa
  Eğiticilik Özellikleri7- Yetişkin psikolojisi hakkında bilgi,8- Yetişkin eğitimi ilkelerini bilmek ve uygulamada deneyim sahibi olmak,9- Eğitim sürecini yönetme becerisine sahip olmak,10- Üstlendiği eğiticilik işlevlerinin toplumsal ve bireysel düzeyde bir yarar sağlayıp sağlamadığını fark ederek gerekli değişiklikleri planlamak için girişim yeteneğine sahip olmak.

  12. Sayfa
  Pedagoji ve Andragoji KavramlarıYetişkinlerin farklı öğrenme özelliklerinin olduğu ile ilgili yaklaşımlar 1940’lı yılların sonuna rastlamaktadır.Günümüze kadar devam eden pedagojik eğitim modelinin yanı sıra,yeni bir kavram olarak andragojik eğitim gündeme gelmiştir. Pedagoji ve andragoji iki farklı eğitim modelidir.

  13. Sayfa
  Pedagoji, Yunanca bir kelimedir ve “paid”=çocuk ve “agogus”=yol gösterme sözcüklerinden oluşmuştur. Çocuklara öğretme,yol gösterme bilim ve sanatı olarak tanımlanmıştır.Geleneksel eğitim modeline temel oluşturan bu eğitici merkezli yaklaşımda neyin, nasıl, ne zaman öğrenileceğine öğretmen karar vermekte ve uygulamaktadır.

  14. Sayfa
  Androgoji (ve ya adragoloji) ise; yine Yunanca; andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve "yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı" anlamına gelmektedir.

  15. Sayfa
  1960 sonrasında geleneksel eğitime alternatif olarak ortaya çıkan bir yaklaşımdır.Başka bir deyişle; Andragoji, bireylerin doğrudan kendi deneyimlerinden yararlanarak öğrenmesidir.Günümüzde Avrupalı andragologlar sosyal olgu çalışmaları, danışmanlık, sosyalleştirme, sosyal grup çalışmaları, yetişkin eğitimi, personel yönetimi ve toplum kalkınması gibi alanlarda androgojik eğitim yöntemlerini kullanmaktadırlar.

  16. Sayfa
  Andragoji, içerik veya konu merkezli olmayıp daha çok problem çözümüne veya ödevlerin yerine getirilmesine yöneliktir.Andragoji aşağıdaki ilkelere dayanır; Yetişkin, kendi yaşamında daha önceden kazandığı deneyimlere sahipse yaşamına bağlı unsurları daha iyi öğrenir. Yetişkin, bilinçli öğrenen kişi olarak kabul edilir. Yetişkin konuya odaklanmada düşüş yaşamaz, uyarıcılara karşı verdiği tepkilerin süresi yaşıyla doğru orantılı artış gösterir.

  17. Sayfa
  Kendisine güvenildiği ve katılımı tercih edildiği an yetişkin öğretimi giderek kolaylaşır.Yetişkinde başarısızlıktan korku yoktur. Yetişkin, eğitim içerisinde geçen ve geride kalan zaman veya yılları kayıp olarak görmez. Yetişkin salt öğrenmek yerine şu anki problemin çözümünü öğrenir.

  18. Sayfa
  Pedogojik yaklaşım Androgojik yaklaşımDominant öğretmen, bağımlı öğrenci yönetilen bir ilişki Eğiticinin deneyimleri önemli Tek yönlü iletişim Programa öğretmen karar verir. Öğrenme konu merkezli Öğretme ve öğrenmede karşılıklı ve yardım edici ilişki Herkesin deneyimleri değerlidir. Çok yönlü iletişim Eğitici öğrenmeyi kolaylaştırır-rehberlik eder. Öğrenme sorun merkezli

  19. Sayfa
  İnteraktif Eğitim YaklaşımıYöntem ve tekniklerin, katılımcı ve karşılıklı etkileşimi sağlayıcı (interaktif) bir şekilde kullanılmasıdır.İlginin sürekli ayakta tutulması etkili öğrenme açısından son derece önemlidir.

  20. Sayfa
  İnteraktif Eğitim YaklaşımıÖğrenci merkezlidir.Öğrencinin aktif katılır Eğitici konuyu kolaylaştırır ve desteklerKatılımcı ve eğitici arasında karşılıklı etkileşim vardır. Kalıcı öğrenme gerçekleşir.

  21. Sayfa
  İnteraktif Eğitim YaklaşımıAktif katılım;Öğrenciler öğrenme sürecinde aktif bir katılımcı olarak yer almışlarsa öğrenmeye güdülenirler. Öğrenmenin Gerçekleşmesindeki Aşamalar:İhtiyaç  İlgi  Davranış  Öğrenme

  22. Sayfa
  İnteraktif Eğitim İlkeleriAktif öğrenme Ortak amaçİlgiSık tekrarlı öğrenmeÇok duyu organına dayalı öğrenme.

  23. Sayfa
  İnteraktif Eğitim İlkeleriKendini değerlendirme Sorun merkezli öğrenmeYaşantı merkezli öğrenme Serbest iletişim Serbest davranma.

  24. Sayfa
  İnteraktif Eğitim İlkeleri Tekrar ve pekiştirme Karmaşık olmama Sıkılmama Korku duymama Geri bildirim

  25. Sayfa
  Geri BildirimGeri bildirim hem eğitici hem eğitilen için iki yönlü yarar sağlarEğiticilerİlettiği bilginin doğru olarak ulaşıp ulaşmadığını,Şüphe ya da soruları olup olmadığını,Dersin sıkıcı geçip geçmediğini anlarlar.Öğrenciler de; Nasıl bir ilerleme gösterdiklerini anlamak için geri dönüş alma gereksinimini duyarlar.

  26. Sayfa
  Geri BildirimGösterdim Gördü anlamına gelmez.Söyledim Duydu anlamına gelmez. Duydu Doğru anladı anlamına gelmez. Anladı Hak verdi anlamına gelmez.Hak verdi İnandı anlamına gelmez. İnandı Uyguladı anlamına gelmez. Uyguladı Sürdürecek anlamına gelmez.

  27. Sayfa
  İYİ DERSLERÖğr.Gör.Işık Atasoy

Pedagoji Videoları

 • 2
  3 ay önce

  Pedagog nedir?

 • 1
  3 ay önce

  Pedagoji Okulu 1 - Güvenli Bağlanma Soru ve Cevap

Pedagoji Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Pedagoji Ek Bilgileri

 • 2
  2 yıl önce

  Pedagoji Nedir?
  Eğitim bilimi


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Pedagoji Nedir
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Pedagog
02 | Pedagoji
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)